Termálfürdő FC Tiszaújváros

Az FC Tiszaújváros a Debreceni Labdarúgó Akadémia partnere (2011-2016)

Elnökségtörténet

2000-től az egyesület újraalapítását követően a klubvezetés rövid története a következő.

2002-ig

Az egyesület elnöke Lukács János, az egyesület tulajdonolta az FC Tiszaújváros Kft-t, melynek ügyvezetője Brauer Lajos.


2002

Egy évig Simon Péter az egyesület elnöke és Lukács Flórián a Kft ügyvezetője. A csapat az NB II-ből kiesett.


2003

A gazdasági társaságot az NB III-as indulási joggal az egyesület értékesítette a MONOR Sportegyesület részére, melyet követően a labdarúgócsapat a legalsóbb osztályban indult. A vezetés újraválasztásra került.

Az egyesület Elnöke Török Péter, az elnökség tagjai Farkas István, Járai József, Lukács Flórián és Molnár Zoltán.


2006

Török Péter lemondását követően a teljes vezetés újraválasztásra került.
Az egyesület elnöke Gál Csaba, az elnökség tagjai Járai József, Lengyel József, Simon Péter, Hodossy Gyula és Lukács Flórián.


2009

Gál Csaba és Simon Péter lemondott pozíciójáról, majd 2012-ben Hodossy Gyula is távozott.
Adorján Károly az egyesület új elnöke, Kovács Tamás elnökségi tag lett.


2011

A lemondó Adorján Károlyt Kovács Tamás váltja az elnöki pozícióban.


2014

Járai József, Lengyel József és Lukács Flórián elnökségi tagok pozíciójukban újraválasztásra kerültek (2014-2018).

2015

A 4 éves elnöki ciklus lejártát követően Kovács Tamás nem vállalta tovább az elnöki pozíciót, de néhány hónapig elnökségi tagként maradt az egyesület vezetésében.
Július 1-től az elnök Együd András, az éves rendes közgyűlésen pedig az elnökség tagja lett Gulácsi Tamás, majd ugyanezen évben később az elnökségi posztjáról Lengyel József lemondott.


2016

Szeptembertől az elnökség újra kibővítésre került Molnár Zoltán és Kántor Róbert elnökségi tagokkal.

2016. október 18-ával Együd András lemond az elnöki pozícióról.

2017

A Termálfürdő FC Tiszaújváros tagsága 2017. január 11-ei közgyűlésén egyhangú szavazással elnökének választotta Lukács Flóriánt.
Lukács Flórián 2002-től tagja az egyesület elnökségének. Az elnöki feladatot társadalmi munkában vállalja, megbízatása 2018. május 31-ig tart.
Az Elnökség tagjai továbbra is Járai József, Gulácsi Tamás, Molnár Zoltán és Kántor Róbert.

Cikkek